International Hellenic University International Hellenic University Library


Find us on International Hellenic University Library

Monday, 04 May 2015 07:43

New Book Arrivals - School of Humanities, Social Sciences and Economics

Written by
Rate this item
(1 Vote)
  Title Author/Contributor
1 ICIL 2016: proceedings 7th International conference on information law and ethics: broadening the horizons of information law and ethics: a time for inclusion : February 22-23, 2016 Κανελλοπούλου-Μπότη, Μαρία
2 Handels- und gesellschaftsrecht Roth, Günter H.
3 Τεχνολογία οχημάτων: υγραέριο (LPG) και φυσικό αέριο (CNG) Ζαχμάνογλου, Θεόδωρος
4 EU civil justice: current issues and future outlook Hess, Burkhard
5 Moral rights Davies, Gillian
6 Recueil des cours: collected courses of the Hague Academy of International Law 2015 Académie de Droit International
7 European legal methodology Riesenhuber, Karl
8 Κρατική παρέμβαση και ρυθμιστική διοίκηση: εισαγωγή στο παρεμβατικό δίκαιο Πανάγος, Θεόδωρος Κ.
9 Handbuch internationales wirtschaftsrecht Kronke, Herbert
10 Münchener anwaltshandbuch internationales wirtschaftsrecht Piltz, Burghard
11 Yearbook of Private International Law : Vol. XVII - 2015/2016 Bonomi, Andrea
12  Der aufgehobene ausländische schiedsspruch als "rechtliches nullum"?: eine kritische analyse auf der grundlage des verfassungs- und Völkerrechts Boor, Felix
13  Zivilprozessrecht Kodek, Georg E.
14  Parteiautonome zuständigkeitsbegründung im europäischen zivilverfahrensrecht Abendroth, Matthias 
15  Η αρχή της διαθέσεως στην αναγκαστική εκτέλεση Μπότσαρης, Κωνσταντίνος Σ.
16  The principles and practice of international commercial arbitration Moses, Margaret L. 
17  Αντεγκληματική πολιτική: παρόν και μέλλον Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
18  Τέχνη και φυλακή: κείμενα εισηγήσεων από την εκδήλωση "Τέχνη και Φυλακή" στη Διεθνή Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης "Art-Athina 2016 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
19  Handbuch Mediation Haft, Fritjof
20 Kunst und Recht: bildende Kunst, Architektur, Design und Fotografie im deutschen und internationalen Recht Schack, Haimo
21 Recht der alternativen Konfliktlösung: Mediationsgesetz, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: Kommentar Greger, Reinhard
22 Kohärenz im internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union Hein, Jan von
23 Internationale Zwangsvollstreckung und Haftungsverwirklichung: am Beispiel der Forderungspfändung Domej, Tanja
24 Die Anerkennung und Vollstreckung drittstaatlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen:  rechtsvergleichende Betrachtung und europäische Regelungsoptionen Laugwitz, Helena Charlotte
25 Legislators, judges, and professors Basedow, Jürgen
26 Gutgläubiger Erwerb und Ersitzung von Kunstgegenständen : BGB, Kunsthandel, Europäisches Privatrecht Schellerer, Juliane
27 Zukunftsperspektiven der Rechtsvergleichung Zimmermann, Reinhard
28 Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή : μια συμβολή στην συμπεριφορική οικονομική ανάλυση του δικαίου Καραμπατζός, Αντώνιος Γ.
29 Rechtshandbuch Industrie 4.0 und Internet of Things: Praxisfragen und Perspektiven der digitalen Zukunft Sassenberg, Thomas
30 Das neue Datenschutzrecht: Datenschutz-Grundverordnung und Bundesdatenschutzgesetz in der Praxis Schantz, Peter
31 Datenschutz: international compliance field guide Determann, Lothar
32 Datenschutz-Grundverordnung: VO (EU) 2016/679 Gola, Peter
33 Internationale Mediation: Vollstreckbarkeit und kollisionsrechtliche Behandlung von grenzüberschreitenden Mediationsfällen unter besonderer Berücksichtigung der Mediationsrichtlinie und des Mediationsgesetzes Wentzel, Cathrin
34 DS-GVO:  Datenschutz-Grundverordnung: Kommentar Ehmann, Eugen
35 Das neue Datenschutzrecht: Europäische Datenschutz-Grundverordnung und deutsche Datenschutzgesetze Roßnagel, Alexander
36 New European general data protection regulation: a practitioner's guide: ensuring compliant corporate practice Rücker, Daniel
37 Betrieblicher Datenschutz: Rechtshandbuch Forgó, Nikolaus
38 Das neue Datenschutzrecht der EU : Grundlagen, Gesetzgebungsverfahren, Synopse Albrecht, Jan Philipp
39 Die EU-Datenschutz-Grundverordnung in der anwaltlichen Beratungspraxis Kazemi, Robert
40 Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: Θεσσαλονίκη & βορειοελλαδικές πόλεις στο τέλος του 19ου αιώνα Καραδήμου-Γερολύμπου, Αλεξάνδρα
41 Η επανάσταση των Νεοτούρκων στη Θεσσαλονίκη Μέγας, Γιάννης
42 Η αρχαιοβοτανική έρευνα της διατροφής στην προϊστορική Ελλάδα Βαλαμώτη, Σουλτάνα-Μαρία
43 Corpus vasorum antiquorum: Greece (vol.5) Academy of Athens
44 Corpus vasorum antiquorum: Greece (vol.13) Academy of Athens
45 Μετασχηματισμοί του αστικού τοπίου: αρχιτεκτονικές μελέτες και έργα του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 Παπαδόπουλος, Λόης
46 Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: η πόλη ως διαδικασία αλλαγών Καυκαλάς, Γρηγόρης
47 The Ottoman city between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul Eldem, Edhem
48 The well-protected domains: ideology and the legitimation of power in the Ottoman Empire, 1876-1909 Deringil, Selim
49 Odessa: genius and death in a city of dreams King, Charles
50 The city in the Ottoman empire: migration and the making of urban modernity Freitag, Ulrike
51 The Derveni krater: masterpiece of classical Greek metalwork Barr-Sharrar, Beryl
52 Textile production in classical Athens Spantidaki, Stella
53 Plants and people in late Neolithic and early Bronze Age Northern Greece: an archaeobotanical investigation Valamoti, Soultana Maria
54 The Northern Black Sea in antiquity: the settlers, the sea, and the steppe Kozlovskaya, Valeriya
55 Rise of the bourgeoisie, demise of empire: Ottoman westernization and social change Gocek, Fatma Muge
56 Χρονικό της Θεσσαλονίκης (1875-1920) Τομανάς, Κώστας
57 Making Trieste Italian, 1918-1954 Hametz, Maura Elise
58 Ottoman tulips, Ottoman coffee: leisure and lifestyle in the eighteenth century Sajdi, Dana
59 Bonae Gratiae: μελέτες ρωμαϊκής γλυπτικής προς τιμήν της καθηγήτριας Θεοδοσίας Στεφανίδου-Τιβερίου Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία
60 The archaeology of the Caucasus: from the early Bronze Age to the Iron Age Sagona, A. G.
61 Ο ελληνισμός και οι εξελίξεις στη Ρωσία και στις άλλες χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ. μετά το 1991: προβλήματα, ελληνικές παρεμβάσεις και προοπτικές Καλαμβρέζος, Διονύσιος
62 Τοπογραφικά και αρχαιολογικά Κεντρικής Μακεδονίας Σουέρεφ, Κώστας
63 Holy war: the rise of militant Christian, Jewish, and Islamic fundamentalism New, David S.
64 Jewish fundamentalism and the Temple Mount: who will build the Third Temple? Inbari, Motti
65 The politics of honour in the Greek cities of the Roman empire Heller, Anna
66 The new voices of Islam: rethinking politics and modernity: a reader Kamrava, Mehran
67 Pan-Turkism: from irredentism to cooperation Landau, Jacob M.
68 Islam: a mosaic, not a monolith Gregorian, Vartan
69 Hizbullah: the story from within Qasem, Naim
70 Jewish fundamentalism in Israel Shahak, IsraeÌ̂l
71 Dark crusade: Christian Zionism and US foreign policy Kiracofe, Clifford Attick
72 Artemis and her cult Léger, Ruth M.
73 Epigraphy of art: Ancient Greek vase-inscriptions and vase-paintings Yatromanolakis, Dimitrios
74 Homo necans: the anthropology of ancient Greek sacrificial ritual and myth Burkert, Walter
75 China, Xinjiang and Central Asia: history, transition and crossborder interaction into the 21st century Mackerras, Colin
76 Islamic liberation theology: resisting the empire Dabashi, Hamid
77 Islam after communism: religion and politics in Central Asia Khalid, Adeeb
78 A companion to food in the ancient world Wilkins, John
79 Radical political theology: religion and politics after liberalism Crockett, Clayton
80 The politics of anti-Westernism in Asia: visions of world order in pan-Islamic and pan-Asian thought Aydin, Cemil
81 Islam, secularism and nationalism in modern Turkey: who is a Turk? Cagaptay, Soner
82 For prophet and tsar: Islam and empire in Russia and Central Asia Crews, Robert D.
Read 93892 times Last modified on Monday, 25 October 2021 17:16

IHU News & Events

Do you agree with having the Google Analytics cookie for optimizing our website's performance? Yes, I agree No, I do not agree